ŠKODA, Martin. Implementace symetrické blokové šifry AES na moderních procesorech [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32921. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Rášo.

Uložit do Citace PRO