ŠTORK, Petr. Návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky za pomoci metody grafu signálových toků [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32933. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Langhammer.

Uložit do Citace PRO