VOJTÍŠEK, Jindřich. Analýza šifrovacích algoritmů ve standardu 802.11 [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32946. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Bohumil Novotný.

Uložit do Citace PRO