DOSOUDIL, Petr. Technologie jednotné podpory multimediálních služeb v heterogenních sítích [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32950. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vít Novotný.

Uložit do Citace PRO