KRYŠKE, Lukáš. Rozpoznávání řeči s pomocí nástroje Sphinx-4 [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32954. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radim Burget.

Uložit do Citace PRO