KUČERA, Zdeněk. Měření parametrů optických spojů [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32958. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miloslav Filka.

Uložit do Citace PRO