KUNDRÁT, Jan. Návrh newsletter systému pro elektronický obchod [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32972. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.

Uložit do Citace PRO