KOZÁK, Jan. Návrh aplikace pro podporu řízení vztahů se zákazníky [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32974. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO