KOČÍŘOVÁ, Jitka. Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32977. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO