HAVLÍČKOVÁ, Barbora. Návrh marketingového mixu v oblasti služeb [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32981. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO