NOVÁK, Miroslav. E-mail marketing s podporou renovace korporátní identity [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32982. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO