ŠTĚPNIČKA, Martin. Návrh měřiče VA charakteristik dvojpólů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33011. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miloslav Steinbauer.

Uložit do Citace PRO