NOVÁK, Michal. Modem - opakovač pro úzkopásmovou komunikaci technologií PLC [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33038. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Mišurec.
Uložit do Citace PRO