ZBOŘIL, Martin. Návrh úprav biomasového kotle pro velmi vlhká paliva [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33044. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
Uložit do Citace PRO