JAROLÍMEK, Jiří. Zavádění projektového řízení do strojírenských firem [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33077. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Branislav Lacko.

Uložit do Citace PRO