CHROPOVSKÝ, Jiří. Design přenosného dataprojektoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33078. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Filip Uhlíř.
Uložit do Citace PRO