METELKA, Jiří. Řešení problematiky ovládacího mechanismu odpojovače vysokého napětí [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3309. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce František Vlašic.
Uložit do Citace PRO