ZEMČÍKOVÁ, Petra. Software pro zpracování infračervených snímků radiofrekvenčních ablací [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33094. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladan Bernard.

Uložit do Citace PRO