MOROZOV, Anton. Jednoválcový motor pro silniční závodní motocykl. Online, Diplomová práce, vedoucí Lubomír Drápal. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33114. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO