SEDLÁŘ, Martin. Dětské terénní vozidlo na elektrický pohon [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33116. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Blaťák.

Uložit do Citace PRO