MIHÁLIK, Boris. Terénní čtyřkolový motocykl pro seniory [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33117. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Brandejs.

Uložit do Citace PRO