ONDÁK, Lukáš. Alternativní rám Formule Student vyhovující požadavkům mezinárodních pravidel. Online, Diplomová práce, vedoucí Pavel Ramík. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33133. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO