KUPKOVÁ, Kristýna. Posuzování spánkových stádií z Hjorthových parametrů signálů EEG [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33137. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kozumplík.
Uložit do Citace PRO