SCHREIBER, Petr. Realizace vybraných výpočtů pomocí grafických karet [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3314. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Vít Ondroušek.

Uložit do Citace PRO