MĚSÍČKOVÁ, Klára. Analýza vlastností komplexu QRS v normálním a vysokofrekvenčním záznamu EKG [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33140. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kozumplík.
Uložit do Citace PRO