FIALOVÁ, Lenka. Revize elektronické karty diabetika na Klinice diabetologie IKEM [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33150. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Ivo Provazník.

Uložit do Citace PRO