HUSÁK, Roman. Mechanické legování a zhutňování kovových kompozitních prášků [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33152. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Hynek Hadraba.
Uložit do Citace PRO