SEKERKA, Jan. Motorky pro automobilové stěrače [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33162. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vítězslav Hájek.
Uložit do Citace PRO