SUCHÝ, Jan. Měření poddajností zavěšení kol. Online, Diplomová práce, vedoucí Petr Porteš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33171. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO