JURČÁKOVÁ, Renata. Zdaňování příjmů z kapitálu v České republice a ve vybraných státech Evropské unie [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33173. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.

Uložit do Citace PRO