GARDAVSKÝ, Jan. Návrh horkovodního kotle na zemní plyn 60 MW, 1,6 MPa,150/70°C [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33174. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
Uložit do Citace PRO