TYLICH, Zbyněk. Podnikatelský záměr - rozšíření firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33177. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.

Uložit do Citace PRO