ŠTĚPÁNKOVÁ, Kateřina. Podnikatelský záměr - zřízení stavební firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33178. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO