ŠTĚRBÁČEK, Luděk. Podnikatelský záměr - rozšíření firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33180. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO