CHROMEC, Tomáš. Aerodynamický návrh větrné turbíny pro zvolenou lokalitu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33190. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Škorpík.

Uložit do Citace PRO