SEDLÁČKOVÁ, Martina. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33196. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Luňáček.

Uložit do Citace PRO