VOSTRIKOVA, Daria. Design systému kontejnerů pro tříděný odpad [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33199. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Sládek.

Uložit do Citace PRO