KOČICA, Martin. Inovace dopravníku třísek pro obráběcí stroj [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33201. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Brandejs.
Uložit do Citace PRO