CTIBOR, Jiří. Model pásového vozidla s dálkovým rádiovým ovládáním [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33204. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Bohumil Klíma.
Uložit do Citace PRO