STRUHÁR, Slavomír. Design čelního světlometu automobilu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33205. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Škaroupka.
Uložit do Citace PRO