NEJEDLÝ, Petr. Lineární jednotka s elektrickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3321. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.

Uložit do Citace PRO