BIRHANZL, Petr. Klimatizace administrativní budovy [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3322. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Eva Janotková.

Uložit do Citace PRO