KACÁLEK, Jaroslav. Zkušební jednoválcový motor o výkonu 40kW [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33229. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.

Uložit do Citace PRO