VALENTA, Jiří. Způsoby filtrace vzduchu [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3323. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Hejčík.

Uložit do Citace PRO