SKOČÍK, Michal. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33242. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.

Uložit do Citace PRO