VĚŽNÍKOVÁ, Romana. Statistické vlastnosti ultrazvukových obrazů v kontrastním režimu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33245. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Slávik.
Uložit do Citace PRO