KŘÍŽEK, Stanislav. Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3325. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Pavel Rumíšek.

Uložit do Citace PRO