SANETRNÍKOVÁ, Dominika. Převrácené hodnoty výkonu EEG signálu ve sdružené EEG-fMRI analýze [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33260. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce René Labounek.

Uložit do Citace PRO