REXOVÁ, Natálie. Efektivita rehabilitace horní končetiny [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33261. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavla Horáková.
Uložit do Citace PRO