VALUCH, Tomáš. Přehled letadel poháněných lidskou silou [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33312. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Pavel Zikmund.
Uložit do Citace PRO